Docxpresso

Docxpresso oferuje pełną gamę produktów i usług, które ułatwiają przedsiębiorstwom cyfrową transformację.

W tym celu przekształca standardowe dokumenty Office w „aplikacje inteligentnej chmury”, które umożliwiają automatyczne generowanie i zarządzanie dokumentami oraz gromadzenie, analizę i wyszukiwanie danych.

Docxpresso oferuje również deweloperom DARMOWE REST API, które znacznie upraszcza wszystkie zadania związane z tworzeniem standardowych dokumentów.

Infrastruktura

  • Load Balancer
  • klaster MySQL
  • klaster REDIS
  • 2 główne instancje Kubernetesa
  • 24 węzły robocze Kubernetesa z instancjami Docxpresso

Wyzwanie i rozwiązanie

Dzięki Docxpresso każdy użytkownik może przekonwertować prosty dokument edytowany w Microsoft Office, Libre Office, Open Office, Google Docs lub w innym pakiecie Office w „Smart Doc”. Dokument być edytowany on-line i udostępniany, ale może również zawierać logikę biznesową, służyć do gromadzenia danych od użytkowników końcowych i uruchamiania zadań.

Pomysł był prosty:

  • bezpłatne udostępnienie funkcji Docxpresso API Core bez utraty praw własności
  • oferowanie usługi, która nie zależy od określonej technologii
  • wyraźne oddzielenie sposobu prezentacji danych od samych danych
  • konfiguracja architektury bezstanowej, która ułatwi zdalną interakcję z naszą usługą
  • konfiguracja skalowalnej infrastruktury bez przerwy w działaniu usług.

Tworzenie dokumentów wymaga dużej liczby procesorów. Dlatego szukaliśmy zaufanego dostawcy usług chmurowych, który zaoferowałby nam najlepszą cenę za FLOP, dobrą infrastrukturę komunikacyjną oraz wsparcie najwyższej jakości.

Po kilku tygodniach poszukiwań i testów różnych rozwiązań wybraliśmy OVHcloud.

Zespół

CEO i CTO firmy Docxpresso jest Eduardo Ramos.