Tensorflight

Tensorflight

Tensorlight przekształca globalny rynek ubezpieczeniowy dzięki swojej technologii opartej na obrazowaniu oraz pakietowi narzędzi i usług mających na celu uzupełnienie przedstawionych obrazów i informacji. Wykorzystuje obrazy do automatyzacji kontroli nieruchomości komercyjnych i przetwarzania roszczeń, pomagając ubezpieczycielom w ocenie ryzyka i lepszej kontroli ekspozycji ich portfeli. Firmowe technologie silnika AI i komputerowego rozpoznawania obrazów eliminują niedokładności w danych infrastruktury, co z kolei znacznie zmniejsza koszty i czas poświęcany na inspekcje w procesie ubezpieczeniowym.