Neobility

Neobility

UrbanAir to aplikacja MaaS (Mobility as a Service) dla dostawców usług mobilności współdzielonej. Umożliwia użytkownikom scentralizowany dostęp do wszystkich funkcji miejskiej mobilności - albo przez połączenie istniejących kont, albo za pomocą jednego konta UrbanAir.