GeoLinks

GeoLinks

GeoLinks to start-up Deep Tech wykorzystujący innowacyjne badania akademickie w dziedzinie geologii do dostarczania efektywnych kosztowo rozwiązań służących do monitoringu podziemnych magazynów geologicznych. Nasze rozwiązania będą wspomagać wdrażanie na szeroką skalę geologicznego składowania CO2.

W GeoLinks z dumą stwierdzamy, że monitorowanie podziemnych struktur geologicznych odgrywa ważną rolę w rozwiązywaniu bezprecedensowych wyzwań związanych z globalnym ociepleniem i dostawami energii!

Jean-Charles Ferran, CEO