Logo Virso | OVHcloud

Virso pracuje nad zautomatyzowaną i rewolucyjną platformą zarządzania IT. Jedno konto na intuicyjnej platformie workflow opartej na API, pozwala na dostęp do każdej aplikacji, zarządzanie i monitorowanie prawie wszystkimi zasobami informatycznymi i cyfrowymi (w chmurze lub tradycyjnie) w dowolnej sieci.

Infrastruktura

Przestrzeganie przepisów i bezpieczeństwo są gwarantowane, co zapewnia kompleksowe zarządzanie, administrowanie i kontrolę. Daje to nowe, skonsolidowane podejście do wizualizacji wszystkich istniejących i nowych usług, zasobów i aplikacji w chmurze oraz na stronie WWW, a także możliwość ich połączenia w celu zarządzania środowiskami fizycznie i finansowo.