ZIPPNG

ZIPPNG przekształca, optymalizuje, kompresuje oraz buforuje bibliotekę obrazów i udostępnia ją przez CDN.

ZIPPNG pozwala w znacznym stopniu zmniejszyć payload obrazu i zwiększyć wydajność strony WWW.

Infrastruktura

Public Cloud i Cloud Object Storage

Problem i rozwiązanie

ZIPPNG pozwala w znacznym stopniu zmniejszyć payload obrazu i zwiększyć wydajność strony WWW.