Logo FlowPay | OVHcloud

FlowPay jest instytucją umożliwiającą dokonywanie płatności działającą na platformie, dzięki której można zautomatyzować dokonywanie płatności na podstawie faktur, opierając się wyłącznie na informacjach zawartych w SDI. FlowPay tymczasowo oddziela proces akceptacji płatności od jej realizacji poprzez natychmiastowy transfer, co pozwala na wdrożenie logistyki zarządzania środkami pieniężnymi i zarządzanie nowymi relacjami handlowymi. Takie rozdzielenie umożliwia na przykład przeprowadzenie analiz prognostycznych na podstawie danych systemowych.