logo_pandos

Pandos Intelligence

Pandos Intelligence z siedzibą w Ontario w Kanadzie zajmuje się wdrażaniem technologii w obszarze edukacji. Głównymi produktami Pandos Intelligence są aplikacje internetowe lub aplikacje zintegrowane ułatwiające tworzenie zespołów, zarządzanie nimi oraz ich ocenę w szkołach policealnych.