playwellforlife-logo

Play Well For Life

Play Well For Life, dzięki innowacyjnemu, holistycznemu podejściu tworzy atrakcyjne gry do trenowania umiejętności, których dzieci i dorośli potrzebują, aby skutecznie działać w życiu. Opierają się przy tym na naukowo sprawdzonych teoriach. Ich programy szkoleniowe oparte na faktach obejmują zestaw gier, bo Play Well For Life wierzy, że gry są najskuteczniejszym sposobem zaangażowania i uczenia się. Dzięki grom skierowanym do konkretnych grup wiekowych i określonych typów osób uczących się, uczestnicy pracują nad rozwinięciem inteligencji emocjonalnej poprzez wybór działań i doświadczanie ich konsekwencji. Skupiając się na inteligencji emocjonalnej jako całości, uczestnicy uczą się rozróżniać, które emocje są najważniejsze w złożonych sytuacjach, co z kolei przynosi korzyści ich zdrowiu psychicznemu, związkom i rozwojowi zawodowemu, a ich zadowolenie z życia rośnie.