SeniorApp

SeniorApp

Osoby starsze codziennie zmagają się z różnymi problemami. Dotyczą one zakupów, drobnych napraw lub wyprowadzania psa. Na szczęście są ludzie, którzy mogą pomóc. Specjalna aplikacja SeniorApp służy do organizowania wsparcia.

Narzędzie to odgrywa szczególną rolę w czasie pandemii. SeniorApp to aplikacja mobilna stworzona dla osób w potrzebie, starszych, z niepełnosprawnościami, a także ich rodzin szukających wsparcia w ich opiece.

Jak podkreślają twórcy, zadaniem SeniorApp jest budowanie społeczności ludzi chętnych do pomocy innym. Impulsem dla twórców był konkurs „Mam pomysł na start-up" ogłoszony przez Urząd Miasta Łodzi.

Pomysłodawcy stali się laureatami głównej nagrody. Zdobyli też tytuł laureata programu „Kuźnia pomysłów” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Co ważne, SeniorApp pomaga ograniczyć bezpośrednie kontakty z nieznajomymi, między innymi w przychodniach, sklepach, biurach, etc. Po zainstalowaniu darmowej aplikacji na urządzeniu przenośnym możesz jej używać jako osoby poszukującej pomocy dla siebie lub osoby bliskiej albo oferującej usługi.

Jeśli jakaś osoba szuka wsparcia, SeniorApp pomoże jej znaleźć je w wielu kluczowych kwestiach, nie tylko w sprawach związanych z opieką, ale także w takich, jak dotrzymywanie towarzystwa, konsultacje z internistą, rehabilitacja, załatwianie spraw urzędowych, a nawet opieka nad grobami bliskich.

Jak informują autorzy, po kliknięciu na daną usługę wyświetlą się lokalne oferty osób, które mogą ją zrealizować. Każdy dostawca usług w aplikacji SeniorApp jest weryfikowany przez administratora aplikacji. Świadczenie usług elektronicznych za pośrednictwem urządzeń mobilnych jest zgodne z ideą zapobiegania zagrożeniom związanym z COVID-19 i zwalczania tych zagrożeń.

Działanie aplikacji nie zakończy się wraz z epidemią koronawirusa, ponieważ problemy osób starszych i potrzebujących nie znikną. Należy dodać, że w 2017 r. liczba ludności na świecie w wieku 60 lat lub powyżej liczyła 962 milionów, czyli ponad dwa razy więcej niż w 1980 r., kiedy na świecie było 382 milionów osób starszych.

Przewiduje się, że liczba osób starszych podwoi się do 2050 r., kiedy to osiągnie prawie 2,1 miliarda. Ze względu na stały wzrost średniego wieku ludności rządy powinny wdrażać politykę mającą na celu zaspokojenie potrzeb i interesów osób starszych, w tym w zakresie mieszkań, zatrudnienia, opieki zdrowotnej, ochrony socjalnej i innych form solidarności międzypokoleniowej. Niestety, ta pomoc nie jest jeszcze widoczna i wiele osób jej potrzebuje.

Ostatnie czasy pandemii pokazały, jak samotni są ludzie starsi, a zatem istnieje wielka potrzeba zapewnienia im usług i wsparcia. Naturalne przejście użytkowników od wieku średniego do zaawansowanego pociąga za sobą pojawienie się nowych potrzeb związanych z aplikacjami.

Szeroka gama niedrogich smartfonów i tabletów stymuluje rozwój tego rynku o dużym potencjale. Deweloperzy zwiększyli ostatnio swoje zainteresowanie tą grupą odbiorców. w niemal wszystkich kategoriach aplikacji mobilnych dla osób starszych konkurencja jest obecnie dość niska. To gigantyczny i wciąż niedoceniany rynek.

Model biznesowy SeniorApp opiera się na prowizji od świadczonych usług. Każdy użytkownik dostarczający usługi ustala własne stawki. W ostatecznym rozrachunku pobierana jest prowizja w wysokości 25% wartości dobrze wykonanej usługi. Dodatkowe źródła dochodu: reklama w aplikacji, pozyskiwanie leadów dla partnerów biznesowych, afiliacje, prowadzenie i sprzedaż badań fokusowych użytkowników.