Greenscope

Greenscope

Greenscope to kompleksowa platforma ESG dla inwestorów i przedsiębiorstw. Rozwiązanie to łączy najlepsze funkcje oprogramowania do raportowania ESG z modułami eksperckimi dotyczącymi regulacji, węgla i różnorodności biologicznej.

Ponieważ Greenscope przestrzega przepisów dotyczących zrównoważonego finansowania, interesariuszom łatwiej jest skoncentrować się na poprawie ich oddziaływania na środowisko, co inaczej wymagałoby wielu godzin poświęconych na zrozumienie przepisów i ich wdrożenie.

Grégoire Etienne, CEO