Miratlas

Miratlas

Miratlas jest częścią rosnącej grupy przełomowych firm New Space we Francji. Miratlas pracuje nad rozwiązaniem problemu propagacji światła przez atmosferę. W tym celu bada właściwości turbulencji występujących w nocy i w dzień.

Pomiary atmosferyczne mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia ciągłości telekomunikacji laserowej między Ziemią a przestrzenią kosmiczną. Miratlas pomaga również w rozwiązywaniu problemów, takich jak zanieczyszczenie powietrza i zmiany klimatyczne.

W obliczu szybkich zmian klimatu i wyzwań technologicznych jesteśmy przekonani, że zrozumienie atmosfery jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym bezpośrednią naziemną telekomunikację optyczną w przestrzeni kosmicznej. Miratlas bada efekty turbulencji atmosferycznych, aby zapewnić ciągłą komunikację optyczną między Ziemią a kosmosem oraz poprawić przewidywanie jakości powietrza w obszarach miejskich.

Jean-Edouard Communal - CEO