Modality

Modality

Modality jest strategicznym narzędziem mapowania służącym do analizy, symulacji i koordynacji mobilności multimodalnej. Modality zapewnia zrównoważone rozwiązanie, które skutecznie koordynuje różne środki transportu, autobusy, metro, floty samoobsługowe itp.

Modality jest narzędziem SaaS dla wszystkich podmiotów, które chcą sprostać wyzwaniu zrównoważonej i inkluzywnej mobilności w obliczu kryzysu klimatycznego i społecznego.

Caroline Goulard, CEO