Picsell.ia

Picsell.ia to platforma programistyczna, dzięki której specjaliści data science mogą skupić się na swoich kluczowych działaniach, gdyż umożliwia ona automatyzację etykietowania, przetwarzanie potokowe, wizualizację i wersjonowanie na potrzeby komputerowego rozpoznawania obrazów (Computer Vision).

Infrastruktura

Do hostowania naszej platformy i mikrousług wykorzystujemy instancje GPU od OVHcloud wraz z instancjami obliczeniowymi i Cloud Databases.

Wyzwanie i rozwiązanie

Picsell.ia to technologia, która pozwala specjalistom data science przyspieszyć i zautomatyzować procesy czyszczenia danych. Mogą oni jednocześnie monitorować i wizualizować swoje zadania oraz współpracować ze sobą. Picsell.ia zapewnia również Open Hub dla zbiorów danych i wytrenowanych modeli, które specjaliści data science wykorzystują do sprawniejszej realizacji badań.

Sukces/wizja: Celem Picsell.ia jest zdobycie pozycji europejskiego lidera platform Computer Vision i AI, udostępnianie narzędzi do dzielenia się wiedzą oraz intensyfikacja wykorzystania sztucznej inteligencji.

Cytat

Pierre-Nicolas Tiffreau - CTO / Współzałożyciel:

„Jesteśmy dumni, że uczestniczymy w OVHcloud Startup Program. Przywiązujemy ogromną wagę do poufności chmury obliczeniowej, a OVHcloud dostarcza nam rozwiązanie spełniające to kryterium”.