SirioApp

Sirio App

Math Solution - innowacyjna platforma wspierająca uczniów i nauczycieli w procesie indywidualnej lub wspólnej nauki w oparciu o zaawansowane algorytmy przetwarzania obrazu i uczenia maszynowego w zakresie matematyki i innych dziedzin nauk ścisłych.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego oprogramowania pomagającego uczniom w uczeniu się rozwiązywania zadań matematycznych opartych na zaawansowanym przetwarzaniu obrazu i algorytmach machine learning ułatwiających szybkie przyswajanie  metod rozwiązywania zadań. Oprogramowanie rozpozna pełną treść zadań ze zdjęć przesłanych przez uczniów i wyszuka identyczne lub podobne zadania w zweryfikowanej bazie danych, po czym prześle uczniowi natychmiastowe rozwiązanie krok po kroku (lub zapewni mu natychmiastowe wsparcie w procesie uczenia się).

Firma Sirius Education potrzebowała instancji do „trenowania” algorytmów AI/ L przy użyciu kart graficznych Nvidia. Przy wsparciu OVHcloud stworzyła testową infrastrukturę dla R&D, którą będzie można łatwo przenieść na produkcję i która będzie skalowalna.
Firma jest bardzo zadowolona ze współpracy w ramach OVHcloud Startup Program, ponieważ umożliwiła stworzenie optymalnej instancji bez dodatkowych nakładów finansowych dla firmy.