WEimpactAI

WEimpact.AI

Wielu twórców, ekspertów i firm publikuje wypowiedzi w formie nagrań. Dostarczają w ten sposób wartościowe treści w postaci nieustrukturyzowanego sygnału dźwiękowego. Jego zrozumienie, przeszukanie czy wydobycie z niego cennych informacji jest trudne.
Dlatego rozwijamy narzędzie do automatycznej konwersji mowy na tekst, zoptymalizowane pod kątem napisów kodowanych i transkrypcji na żywo.
Trenujemy nasze modele machine learning, wykorzystując duże ilości danych, które gromadzimy i stale powiększamy. Skupiamy się na językach słowiańskich i twórcach z Europy Środkowo-Wschodniej.