ShareP

Share.P

ShareP to innowacyjny system plug-and-play, który pozwala na digitalizację istniejącej infrastruktury parkingowej i rozwiązanie problemów z parkowaniem samochodów oraz ładowaniem pojazdów elektrycznych. Uważamy, że zrównoważoną mobilność można zapewnić poprzez innowacje technologiczne i dobrą wolę ludzi, a nie poprzez narzucanie uciążliwych przepisów. Naszym celem jest zmniejszenie natężenia ruchu drogowego i zanieczyszczenia powietrza poprzez umożliwienie właścicielom budynków komercyjnych i mieszkalnych wynajmowania i udostępniania miejsc parkingowych oraz punktów poboru opłat w bezpieczny, w pełni zautomatyzowany i spersonalizowany sposób.

OVHcloud Startup Program kładzie nacisk na kontakty międzyludzkie oraz wydajność sprzętu i infrastruktury chmurowej. Jest to bardzo ważne, jeśli reprezentujesz niewielki start-up, ponieważ efektywny rozwój możliwy jest tylko dzięki ludziom i dobrej infrastrukturze.

Mateusz Wojdyło, CEO