World from space

World from space

World from Space to firma, która koncentruje się na tworzeniu aplikacji opartych o obserwacje Ziemi (EO) oraz inne dane, zwłaszcza generowane w ramach programu Copernicus. WFS ma doświadczenie w przetwarzaniu danych EO (wielospektralne, SAR), analizie danych przestrzennych i czasowych, wizualizacjach, uczeniu maszynowym oraz integracji z platformami oprogramowania i GIS. WFS wspiera zwinny rozwój EO, koncentrując się na działaniach przynoszących największą wartość w takich obszarach jak rolnictwo, miasta, jakość powietrza i środowisko.