50 Partners

50 Partners

50 Partners to program wsparcia realizowany przez doświadczonych przedsiębiorców (Blablacar, LeBonCoin, PriceMinistre) i skierowany do młodym start-upów. Wspiera je w opracowaniu skutecznego modelu biznesowego, rozwoju i ułatwia finansowanie. W zamian za tę pomoc uczestniczy w zyskach (do 7%).
50 Partners wspiera głównie przedsiębiorców działających w obszarze nowych technologii (Mobile, Media, SaaS, Big Data, etc.) i obejmuje opieką od 5 do 7 projektów rocznie w fazie seed.