Armilar-Venture-Partners_logo

Armilar Venture Partners

Armilar Venture Partners jest niezależnym funduszem VC zarządzającym aktywami o wartości ponad 260 mln euro.

Pasjonujemy się technologiami Deep Tech. Obecnie posiadamy dwa fundusze w fazie inwestycyjnej: fundusz AVP V Tech Transfer, który inwestuje w spółki B2B w fazie seed/we wczesnej fazie rozwoju, zarejestrowane lub prowadzące główną działalność w UE, prowadzące badania w obszarze IP/deep-tech, związane z uniwersytetami i laboratoriami badawczymi oraz fundusz NOS 5G, który inwestuje w portugalskie spółki badające technologie i modele biznesowe związane z 5G.