HEC icubator Paryż

HEC incubator

HEC incubator to program wsparcia start-upów. Jego ambicją jest, aby przedsiębiorcy osiągali w 12 miesięcy cele, które bez pomocy inkubatora osiągnęliby w ciągu 3 lat. Mobilizuje wszystkie zasoby ekosystemu HEC, aby przyspieszyć i zwiększyć zakres rozwoju przedsięwzięć.

Wspiera studentów, absolwentów i certyfikowanych przedsiębiorców, których projekty mają duży potencjał w obszarach, takich jak ekonomia, środowisko, społeczeństwo lub technologie. W ramach programu start-upy korzystają z coachingu doświadczonych tutorów i ekspertów oraz wsparcia wcześniej inkubowanych start-upów. Uczestniczą też w lunchach biznesowych i wymieniają się doświadczeniami z absolwentami HEC. HEC inkubator bazuje na różnorodności projektów i pomysłów przedsiębiorców, aby tworzyć dynamiczną i wspierającą społeczność.