Delvy-OVHcloud-Startup-Program

Delvy

DELVY jest wiodącą firmą oferującą doradztwo prawne i finansowe konsultingową innowacyjnym start-upom. Towarzyszymy takim podmiotom oferując dostosowane do ich potrzeb usługi na wszystkich etapach rozwoju, od fazy początkowej do fazy wzrostu aż po zamknięcie cykli finansowania i zakończenie procesu.