Wat is een start-up?

Wat is een start-up?

Om uit te leggen wat een start-up is, wordt vaak gezegd dat het een jong bedrijf is dat aan het opstarten is. Hoewel die bewering juist is, is het niet alleen dat. Maar wat is dan een start-up? In tegenstelling tot een klassiek bedrijf is een start-up anders door de zoektocht naar een bedrijfsmodel, het creëren van een winstmodel op basis van haar klanten of zelfs door haar markt te testen.

Voor starter

Definitie van een start-up

Een zogenoemde start-up past niet in een klassiek winstmodel. Een bedrijf dat een markt wil betreden door te zoeken naar een ander winstmodel dat winstgevender of innovatiever is dan dat van andere spelers in de sector, wordt dus als start-up beschouwd. Het doel zal dus zijn om een winstgevende business te zoeken, waarop haar strategie zal zijn gericht. Een bedrijf benoemen als een start-up kan gebaseerd zijn op verschillende criteria, bijvoorbeeld financiële behoeften: op papier beginnen de projecteigenaren vanaf nul, maar ze hebben veel geld nodig om hun projecten uit te voeren. Innovatie, het zoeken naar nieuwe technologie: het bedrijf wil op een bepaald gebied innoveren of wil de werking van de markt volledig opnieuw uitvinden. Hoge voorspelde groei: de innovatie is dusdanig dat de verwachte groei zeer groot is en dat het bedrijf in de loop der tijd ingrijpend zal veranderen. Sommige markten en bedrijfssectoren ontwikkelen zich grotendeels via start-ups. Dat is het geval bij fintech, ook wel financiële technologie genoemd.

Hoe creëer en ontwikkel ik een start-up?

Een jonge scheut, zoals men het in Frankrijk noemt, begint vaak met een constatering. Zo kan de beoogde bedrijfssector bijvoorbeeld een markt hebben die verzadigd is met marktleiders. In dat geval zal/zullen de ondernemer(s) zich afvragen of er een ander economisch model bestaat. Innovatie kan ook een differentiërend element zijn, dat de start-up in staat stelt om een plek te veroveren op de begeerde markt. Er zijn verschillende manieren en structuren die kunnen helpen bij het creëren van een start-up. Hieronder vallen incubators, accelerators, starterscentra en facilitatoren, zoals gespecialiseerde experts. In Frankrijk bestaat er een beweging voor start-ups, de French Tech. Dit ecosysteem, dat onder andere bestaat uit start-ups, beleidsmakers en investeerders, is gericht op het wereldwijd promoten van Franse projecten.

Hoe kan ik een start-up financieren?

De wijze waarop een start-up kan worden gefinancierd, hangt af van verschillende aspecten, zoals het project zelf, de financiële behoeften en de doelstellingen. Er zijn verschillende financieringsmethoden voor een start-up, waarvan u hieronder enkele voorbeelden vindt.

Financieringsrondes

De ambities van de start-up zijn vaak zeer groot, veel hoger dan de financiële middelen waarover het bedrijf beschikt. Dan kan het zich tot investeerders richten en een financieringsronde organiseren die nodig is om haar doelstellingen te bereiken. Als de investeerders overtuigd zijn van het project, dan beschikt het bedrijf over eigen financiële middelen om bijvoorbeeld personeel aan te nemen, tools te ontwikkelen, enz. Een belangrijk punt is dat deze financiering ervoor zorgt dat het bedrijf niet van meet af aan schulden maakt.

Incubators

Start-upincubators kunnen particuliere organisaties zijn of juist non-profit, via publieke organisaties. In Frankrijk hebben grote particuliere ondernemingen hun eigen incubators opgezet om start-ups te begeleiden. Deze begeleiding vindt op verschillende manieren plaats: het kan gaan om financiële steun, opleidingen, ervaring bijdragen of gewoon om het ter beschikking stellen van fysieke ruimten. Het bedrijf dat de incubator heeft opgericht, kan ook deskundigheid op haar eigen gebied inbrengen.

Business Angels

In het algemeen is een Business Angel een persoon uit het bedrijfsleven. Deze heeft veel geld en wil dat geld investeren in innovatieve projecten. Als natuurlijk persoon is een Business Angel een investeerder die op zoek gaat naar start-ups met groeipotentieel. Hij geeft dus een financiële impuls om het bedrijf te helpen haar doel te bereiken. Een Business Angel is vaak gespecialiseerd in een bepaalde bedrijfssector, waardoor hij ook het potentieel van het bedrijf kan beoordelen dat hem vraagt. Als ondernemer kan men naar een Business Angel gaan en deze "pitchen", dat wil zeggen het project snel en efficiënt presenteren. Hiervoor bestaan vaak netwerken die naar bedrijfssector zijn onderverdeeld.

Crowdfunding

Crowdfunding heeft verschillende voordelen. Een projecteigenaar kan zijn publiek of toekomstige klanten laten deelnemen door ze te integreren in zijn creatieve proces. Aan de ene kant geven de bijdragers geld om een project te ondersteunen dat hun aanspreekt, waarvoor ze een gelijkwaardige tegenprestatie ontvangen, bijvoorbeeld het eindproduct of de uiteindelijke dienst. Aan de andere kant beschikt de maker over een geldbron waarmee hij zijn innovatie kan financieren en tegelijkertijd zijn publiek kan identificeren, testen en bij elkaar brengen. Belangrijk voordeel is dat crowdfunding een goede manier kan zijn om een innovatief concept onder de aandacht te brengen en uit te breiden.

Inbreng

Hoewel financieringsrondes het mogelijk maken om met aanzienlijke financiële middelen te beginnen, mag de inbreng van eigen geld niet worden vergeten of verwaarloosd. De vennoten van een start-up kunnen, afhankelijk van hun mogelijkheden, de groei van het bedrijf financieren, voordat een bedrijfsmodel zich concretiseert of een financieringsronde wordt gestart. De inbreng kan ook van een andere aard zijn: gebouwen, hardware, enz.

Start-ups en scale-ups: wat is het verschil?

Het verschil tussen een start-up en een scale-up is vooral gelegen in het bestaansrecht van het bedrijf. Terwijl een start-up zich richt op het creëren van een winstmodel op een al dan niet innovatieve markt, is het doel van een scale-up anders. Dit soort bedrijven richt zich uitsluitend op de volgende fase, dat wil zeggen na het creëren van een winstgevend businessmodel. Hun doel is dus om de activiteiten uit te breiden en de omzet en het aantal werknemers te vergroten. Zo kan een scale-up op nationaal en vervolgens op internationaal niveau uitbreiden en uiteindelijk haar mondiale markt bereiken en marktleider worden.

We kunnen dus stellen dat een scale-up een logisch vervolg is op een start-up... als de ambities van het bedrijf die kant op gaan.