Logo Vawlt | OVHcloud

Vawlt

Vawlt to dynamiczna platforma do przechowywania danych, która ułatwia działanie kilku chmur obliczeniowych, poprawiając jednocześnie standardy bezpieczeństwa danych i umożliwiając optymalne wykorzystanie zasobów pamięci masowej.

Przyspiesza i zabezpiecza przejście od danych do świata chmury, od tygodni/miesięcy do kilku godzin/dni, przynosząc trwałe korzyści ekonomiczne.

Wszystko to pozwala jednocześnie na stworzenie nowych modeli biznesowych dla sektora ICT.