Wybór inkubatora dla start-upu

Co to jest inkubator start-upu?

Inkubator start-upu lub akcelerator start-upu to struktura, która wspiera młode firmy w ich rozwoju. Jej celem jest udzielenie wsparcia w zakresie hostingu, doradztwo dotyczące zarządzania lub finansowanie, które pomogą młodym innowacyjnym przedsiębiorstwom odnieść sukces w pierwszej fazie rozwoju. Istnieją różne rodzaje inkubatorów, które oferują rożne formy wsparcia. Na przykład, jedne firmy specjalizują się w pomocy w pozyskiwaniu funduszy dla start-upów, inne dzielą się wiedzą specjalistyczną dotyczącą zaopatrzenia w sprzęt lub surowce, a jeszcze inne udzielają porad w zakresie usług i działań kluczowych dla wzrostu start-upów, takich jak narzędzia wewnętrzne, kampanie komunikacyjne, strony WWW, etc.

OVHcloud Startup Program

W 1999 r. francuskie ministerstwo odpowiedzialne za badania naukowe uruchomiło kampanię zachęcającą do tworzenia start-upów. We Francji istnieją różne rodzaje inkubatorów:

 • Inkubatory publiczne, związane ze strukturami publicznymi lub rządowymi. Ich celem jest popularyzacja technologii i rozpowszechnianie wyników badań we współpracy z przedsiębiorstwami, które wspierają. Inkubatory te działają w sektorze opieki medycznej, technologii, inżynierii oraz nauk humanistycznych i społecznych.
 • Prywatne inkubatory, będące organizacjami non-profit. Są one tworzone niezależnie i czasami mogą korzystać ze wsparcia struktur publicznych lub przedsiębiorstw.
 • Inkubatory utworzone przy szkołach wyższych, które pomagają studentom i absolwentom zakładać własne firmy w oparciu o zasoby uczelni. Oferują one wsparcie i doradztwo.
 • Inkubatory wspierające duże przedsiębiorstwa lub duże grupy przedsiębiorstw umożliwiające dostęp do znacznych zasobów i nawiązywanie partnerstwa między a dostawcami usług hostingowych a ich odbiorcami.

Różnica między inkubatorem a akceleratorem

Inkubatory wspierają założycieli firm oraz przedsiębiorców. Celem inkubatora jest pomoc innowacyjnemu przedsiębiorstwu w przekształceniu pomysłu w wydajny model biznesowy. Zazwyczaj oferują one hosting w preferencyjnej cenie przez okres jednego roku lub dwóch lat, zasoby sprzętowe, spersonalizowane wsparcie lub kontakt z innymi przedsiębiorcami, inwestorami lub potencjalnymi klientami.

Z kolei akceleratory start-upów mają podobne zadania, ale, jak sama nazwa wskazuje, ich program jest realizowany jest szybciej (od 3 do 6 miesięcy). Ich działania koncentrujś się bardziej na finansowym i technicznym aspekcie zakładania przedsiębiorstw. Model uzyskiwania dochodu jest również inny, ponieważ w przeciwieństwie do inkubatorów, akceleratory posiadają udziały w start-upie i tym samym odgrywają rolę inwestorów.

Istnieje również wiele hybrydowych podmiotów, które mają cechy tych dwóch struktur.

Dlaczego warto rozpocząć współpracę z inkubatorem?

Inkubatory pomagają w realizacji innowacyjnych pomysłów. Oferują zasoby, doradztwo, sieci kontaktów biznesowych oraz wsparcie finansowe. Możesz również skorzystać na starcie z wynajmu lokali w niższej cenie. Istnieje wiele zalet inkubatorów start-upów:

 • Dynamizowanie projektu: kiedy rozpoczynasz działalność i generujesz obroty, konieczne jest utrzymanie odpowiedniego tempa rozwoju. Zależy to od rekrutacji i finansowania. Inkubator zapewnia doradztwo i sieć kontaktów, aby utrzymać wzrost na właściwym poziomie.
 • Spersonalizowane konsultacje: czasami wkroczenie na niepewną ścieżkę rozwoju może spowodować stres i poczucie presji. Jeśli zdecydujesz się na współpracę z inkubatorem, będziesz miał do dyspozycji zespół gotowy do przedyskutowania każdego zagadnienia. Będziesz mógł ponadto wymieniać się doświadczeniami i trudnościami z innymi przedsiębiorcami.
 • Budowanie sieci kontaktów z podmiotami o identycznej strukturze, jak Twoja własna.
 • Szkolenia mające na celu wsparcie Twojej działalności.
 • Poznaj metody innowacji i sposoby dynamicznego działania. Porównywanie pomysłów i modeli biznesowych z innymi start-upami pozwala na szybką ewolucję.
 • Tworzenie partnerstw z firmami w ramach sieci biznesowej inkubatora. Partnerstwo może przybierać różne formy - począwszy od finansowania, a skończywszy na barterze usług.
 • Zdobycie wiarygodności. Większość inkubatorów wybiera podmioty tworzące innowacyjne projekty. Dzięki współpracy z inkubatorem Twoi przyszli klienci dowiedzą się o Twoim produkcie.

Inkubator jest przyjaznym środowiskiem sprzyjającym rozwojowi projektu.

Jak wybrać inkubator?

Aby wybrać odpowiedni inkubator, który pozwoli Ci się rozwijać, najpierw określ cechy Twojego projektu (do jakiej branży jest kierowany, jaki problem rozwiązuje, grupa docelowa...). Po doprecyzowaniu pomysłu, przy wyborze inkubatora weź pod uwagę kilka czynników:

 • Wybierz inkubator pasujący do Twojego projektu

Istnieje wiele inkubatorów specjalizujących się w różnych dziedzinach (technologia, zdrowie, sektor rolno-spożywczy). Ze zrozumiałych względów najkorzystniej wybrać taki, który specjalizuje się w domenie związanej z Twoją działalnością. Dzięki temu skorzystasz z doradztwa bardziej dostosowanego do Twojego projektu i będziesz rozwijał się w kręgu podmiotów z odpowiedniej sieci biznesowej. Ważne jest, aby przed dokonaniem wyboru dobrze zapoznać się z rodzajem wsparcia oferowanego przez inkubator, ponieważ każdy z nich dysponuje różnymi zasobami materialnymi, finansowymi i ludzkimi.

 • Wybierz inkubator zgodnie z kryteriami kwalifikowalności

Kryteria kwalifikowalności mogą różnić się w zależności od specjalności inkubatora: sprawdź, czy jest ona zgodna z profilem Twojego projektu.
Kryteria kwalifikowalności obejmują: sektor działalności Twojej firmy, sylwetkę pomysłodawcy, postęp realizacji projektu, (etap rozwoju, biznesplan, etc.).

 • Wybierz inkubator, który udzieli Ci wsparcia, jakiego potrzebujesz

Nie wszystkie inkubatory proponują taką samą pomoc, dlatego przed dokonaniem wyboru zalecamy dokładne zapoznanie się z zakresem oferowanego wsparcia. Zwróć uwagę, ile czasu trwa wsparcie i jaka jest data jego zakończenia. Dowiedz się, czy inwestycja zapewniona przez inkubator jest pełna czy częściowa. Jeśli masz potrzeby logistyczne, wybierz inkubator, który udostępnieni Ci pomieszczenia, sprzęt, etc.
Jeśli potrzebujesz spersonalizowanych konsultacji lub ściśle określonych szkoleń, wybierz inkubator, który spełni te kryteria.

 • Zaufaj swojemu instynktowi

Ważne jest, abyś kierował się swoimi odczuciami. Inkubatory to podmioty, w których pracują ludzie. Jeśli nie czujesz się z nimi komfortowo, może to mieć wpływ na późniejszą współpracę.