Centrum Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie w Montrealu

logo_CEuMontreal

Centrum Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie w Montrealu

Centrum Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie w Montrealu jest organizacją non-profit, której misją jest rozwój kultury przedsiębiorczości i innowacyjności, wspieranie przedsiębiorców oraz tworzenie firm technologicznych i prowadzących badania naukowe.