Polihub

PoliHub to park innowacji i akcelerator start-upów Politechniki Mediolańskiej, zarządzany przez Fundację Uniwersytecką. Jego celem jest wspieranie rozwoju nowych start-upów Deep Tech opracowujących produkty i usługi high-tech oraz tworzących nowe możliwości dla naukowców, przedsiębiorców, firm i inwestorów.

PoliHub wspiera również krajowe i międzynarodowym firmy w poszukiwaniu innowacyjnych produktów, usług i modeli biznesowych, a także pomaga w budowie relacji między start-upami, firmami, ekspertami, instytucjami i inwestorami, które dzielą się zasobami i umiejętnościami w celu przyspieszenia postępu technologicznego oraz tworzenia korzyści gospodarczych i strategicznych.