KAROT CAPITAL

KAROT CAPITAL

Karot Capital to fundusz VC dokonujący inwestycji na wczesnych stadiach rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Kieruje ofertę do wszystkich ambitnych przedsiębiorców, nie wyróżniając żadnego sektora działalności. Jako udziałowiec mniejszościowy wnosi wkład od 300 000 EUR do 2 000 000 EUR.