Innovate-Finance

Innovate Finance

Innovate Finance to niezależny organ, który reprezentuje i rozwija międzynarodową społeczność FinTech w Wielkiej Brytanii. Członkami Innovate Finance są początkujące przedsiębiorstwa start-up i międzynarodowe instytucje finansowe, przedsiębiorstwa świadczące usługi profesjonalne oraz międzynarodowe centra finansowe FinTech. Dzięki połączeniu najbardziej obiecujących podmiotów oferujących usługi finansowe Innovate Finance przyczynia się do stworzenia bardziej przejrzystego, zrównoważonego i włączającego sektora usług finansowych na świecie.

Misja:

Naszą misją jest wzmocnienie wiodącej roli Wielkiej Brytanii w sektorze usług finansowych poprzez bezpośrednie wsparcie dla innowacyjnych technologii następnej generacji.

Przedsiębiorstwa typu start-up i scale-up mogą korzystać z unikalnej pozycji Innovate Finance jako punktu dostępowego do promowania polityk i przepisów, umiejętności i kompetencji, możliwości biznesowych i wzrostu oraz kapitału inwestycyjnego.