Creative Valley

Creative Valley

WYMIANA I DOŚWIADCZENIE

Creative Valley powstała 10 lat temu i przyczyniła się do sukcesu setek projektów realizowanych przez społeczności, studentów, start-upy i firmy.

Naszym głównym zadaniem jest przyspieszenie rozwoju start-upów dzięki:

  • zapewnieniu najlepszej możliwej pomocy poprzez nasze programy przyspieszenia,

  • stymulowaniu i zachęcaniu do stałej współpracy między naszymi zespołami projektowymi w zakresie dzielenia się wiedzą i doświadczeniami.

Wszystkie projekty, w tym projekty krótkoterminowe organizowane w ramach licznych międzynarodowych programów wymiany, są realizowane w naszych licznych kampusach..

Dzisiaj jesteśmy przekonani, że najdoskonalsze projekty opierają się na dwóch podstawowych wartościach.

  • Kreatywność jest absolutnie kluczowa dla sukcesu, Ma wielkie znaczenie, ale sama w sobie nie wystarczy.

  • Fundamentalną rolę w tworzeniu najlepszych zespołów odgrywa także różnorodność, która otwiera nowe możliwości i odkrywa nowe drogi.

Połączenie kreatywności i różnorodności daje solidną podstawę do budowania projektów biznesowych o globalnym potencjale. To największa wartość, jaką pokolenie new tech może zaoferować światu.