Najczęściej zadawane pytania

 

Jeśli nie znajdziesz w tej sekcji odpowiedzi na Twoje pytanie, prosimy o kontakt: startup@ovh.com

Jeśli jeszcze się nie zarejestrowałeś i masz pytania dotyczące OVHcloud Startup Program:

Rejestracja

Jak złożyć wniosek o rejestrację?

Aby złożyć wniosek, wypełnij formularz na naszej stronie głównej. Następnie wprowadź konto klienta, które chcesz powiązać z programem. Po złożeniu wniosku otrzymasz odpowiedź od zespołu odpowiedzialnego za wybór start-upów w ciągu 7 dni.

Które konto OVHcloud powinienem wprowadzić podczas rejestracji?

Podaj konto OVHcloud przypisane do Twojej firmy (konto, którego używasz do regulowania płatności za usługi). Na to właśnie konto przekazane zostaną środki na infrastrukturę przyznane w ramach programu. Nie będziesz mógł później przenieść środków z tego konta na inne konto OVHcloud. Z tego powodu nie wpisuj w żadnym przypadku Twojego osobistego konta OVHcloud.

Nie mam konta OVHcloud, w jaki sposób mogę się zarejestrować?

Jeśli nie posiadasz konta OVHcloud, utwórz je, korzystając z przeznaczonego do tego celu formularza. Zostaniesz o to poproszony na pierwszym etapie procedury rejestracyjnej.

Podczas wypełniana formularza zostałem poproszony o podanie „kodu wydarzenia”. W jaki sposób mogę ten kod uzyskać?

Co do zasady podanie kodu nie jest obowiązkowe. Kod służy do identyfikacji Twojej aplikacji, gdy jeden z naszych pracowników lub partnerów spotka się z Tobą na jakimś wydarzeniu. Podanie kodu podanie będzie jednak konieczne w przypadku start-upów korzystających ze struktur wsparcia zarządzanych przez partnera Premium w ramach programu OVHcloud Startup. Jeśli jest to Twój przypadek, prosimy o kontakt z działem pomocy lub osobą odpowiedzialną za partnerstwo w Twojej firmie.

Korzyści

Jakie korzyści czerpią start-upy z uczestnictwa w OVHcloud Startup Program?

Przede wszystkim przydzielimy Ci środki, dzięki którym skorzystasz z naszej infrastruktury. Możesz otrzymać do 100 000 EUR w zależności od wymagań Twojego projektu. Środki te przeznaczone są na wdrożenie Twojego rozwiązania zbudowanego w oparciu o platformę OVHcloud. Przez cały czas trwania projektu będziesz ponadto otrzymywał wsparcie od naszych ekspertów w zakresie rozwiązań architektonicznych. Naszym celem jest dostarczenie wszystkim start-upom biorącym udział w programie wydajnej infrastruktury, którą wykorzystają do budowy elastycznej usługi o wysokiej dostępności.

Jaka jest przewaga OVHcloud nad konkurencyjnymi firmami?

Oferujemy bardzo konkurencyjną relację ceny do wydajności (potwierdzoną w raportach Cloud Spectator). Dzięki temu zyskujesz najlepszy sprzęt w przystępnej cenie. Zawsze dbamy o transparentność, dlatego podajemy cenę miesięczną lub godzinową, a także informacje o sprzęcie, którego używasz. Nie zaskoczą Cię ukryte koszty ani opłaty dodatkowe za przepustowość wyjściową. Bardzo dużą wagę przywiązujemy do technologii open source oraz interoperacyjności. Twoją infrastrukturę możesz migrować w dowolnym momencie. Dostarczamy usługi najwyższej jakości i jesteśmy przekonani, że będziesz chciał współpracować z OVHcloud w dłuższej perspektywie.

Czym OVHcloud Startup Program różni się od innych programów wsparcia tego typu?

OVHcloud, poza standardową pomocą, oferuje wsparcie naszych ekspertów technicznych, w tym doradztwo w zakresie tworzenia i skalowalności Twojej infrastruktury. Dzięki temu program odpowiada Twoim długoterminowym celom i pozwala Ci się skupić na priorytetach Twojego przedsiębiorstwa. Nasz program obejmuje również opcję hostingu danych z certyfikatem PCI-DSS (w przypadku danych dotyczących płatności) oraz Healthcare (w przypadku medycznych danych osobowych) w krajach, w których opcja ta jest dostępna.

Czy środki przydzielone w ramach programu na dzierżawę infrastruktury OVHcloud są mniejsze niż w przypadku innych programów wspierających start-upy?

Nie, przyznane kwoty są podobne do kwot przydzielanych w przypadku większości programów wsparcia start-upów. Uwzględniają one wartość EUR w stosunku do dolara, a także relację ceny do wydajności rozwiązań OVHcloud, która jest korzystniejsza niż w przypadku większości podmiotów działających na rynku chmury (według raportów Cloud Spectator). OVHcloud udziela również konsultacji w zakresie zarządzania środkami na infrastrukturę, zwłaszcza w kontekście jej skalowania. Dzięki temu start-upy unikają niepotrzebnych kosztów, które po zakończeniu programu mogłyby się okazać uciążliwe.

Kwalifikowalność

Czy mój projekt kwalifikuje się do OVHcloud Startup Program?

Wspieramy wszystkie start-upy, które proponują innowacyjne projekty techniczne cechujące się potencjałem wzrostu, niezależnie od tego, w jak wczesnej fazie rozwoju się znajdują. I tak, OVHcloud kieruje swoją ofertę do firm, które są jej klientami lub nie, do niewielkich zespołów, które chcą przetestować jakiś pomysł lub do takich, które już generują dochody. Ważne jest, aby start-up potrzebował do realizacji swojego projektu infrastruktury chmurowej. Wynika to z faktu, że środki przyznane po przyjęciu start-upu do programu muszą być wykorzystane w ściśle określonym czasie. W przeciwnym razie środki te zostaną utracone.


OVHcloud Startup Program nie obejmuje:

 • projektów niezwiązanych z profesjonalnym start-upem lub działalnością (organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, etc.)
 • projektów firm, które już brały udział w OVHcloud Startup Program (Incubator)
 • projektów z fałszywymi, niekompletnymi lub niejasnymi informacjami zawartymi w formularzu.

Niektóre zgłoszenia mogą zostać również odrzucone, jeśli projekt lepiej się wpisuje w założenia OVHcloud Partner Program, który jest bardziej odpowiedni dla:

 • firm zainteresowanych sprzedażą produktów OVHcloud (czyli integratorów lub dystrybutorów produktów white-label)
 • firm oferujących usługi cyfrowe, firm doradczych lub świadczących usługi konkurencyjne.

Jak mogę zwiększyć moje szanse na przyjęcie do programu?

Jeśli spełniasz następujące kryteria, istnieją większe szanse na przyjęcie Twojego wniosku.

 • Pola formularza rejestracyjnego zostały rzetelnie wypełnione w wyznaczonym czasie
 • Zaproponowany projekt został uruchomiony
 • Projekt uzyskał wsparcie inkubatora lub akceleratora start-upów
 • Rozwiązanie opisane zostało na stronie WWW i strona ta jest aktywna
 • W formularzu zawarty został szczegółowy opis rozwiązania
 • W formularzu przedstawiony został model biznesowy
 • W formularzu zawarty został opis wymagań technicznych oraz sposób, w jaki OVHcloud może udzielić wsparcia (rozwiązania, ilość zasobów, technologie, etc.)
 • Przeprowadziłeś przynajmniej jedną udaną zbiórkę funduszy.

Uczestniczę już w innym programie wsparcia uruchomionym przez firmę konkurencyjną dla OVHcloud. Czy mimo to mogę ubiegać się o przyjęcie do OVHcloud Startup Program?

Tak, ponieważ OVHcloud Startup Program nie narzuca zobowiązania do korzystania wyłącznie z usług OVHcloud. Wręcz przeciwnie, taka sytuacja to okazja do przetestowania i porównania naszych rozwiązań z alternatywnymi rozwiązaniami na rynku.

Zobowiązanie finansowe

Czy z uczestnictwem w OVHcloud Startup Program wiążą się zobowiązania finansowe?

Nie. OVHcloud Startup Program jest całkowicie darmowy dla firm objętych programem. Nie pobieramy żadnych opłat i nie obejmujemy udziałów w start-upach. Dostarczamy środki umożliwiające osiągnięcie sukcesu, dzięki czemu możesz skoncentrować się na realizacji Twoich celów.

Czy muszę zwrócić niewykorzystane środki przeznaczone na infrastrukturę?

Nie, środki przeznaczone na infrastrukturę pozostają do Twojej dyspozycji. OVHcloud nie będzie domagał się żadnego zwrotu.

Jak to działa?

Jak długo mogę korzystać z OVHcloud Startup Program? W którym momencie program oficjalnie się zaczyna?

Program trwa maksymalnie 12 miesięcy. Rozpoczyna się w chwili podpisania przez Ciebie umów zatwierdzających przyjęcie Twojego projektu. Od tego momentu możesz korzystać ze wszystkich przywilejów wynikających z programu. 

Czy środki przyznane na infrastrukturę mogą zostać wykorzystane na opłacenie usług, z których już korzystam?

Tak. Po zatwierdzeniu wysokości funduszy przeznaczonych na infrastrukturę, określone rozwiązania OVHcloud, których już używasz (oraz rozwiązania, które aktualnie zamawiasz) zostaną automatycznie opłacone przy użyciu tych środków (pod warunkiem, że dostępna kwota jest wystarczająca).

Jakie ceny obowiązują w przypadku usług, z których korzystam podczas programu, a jakie po jego zakończeniu?

Ceny rozwiązań OVHcloud są takie same zarówno w trakcie trwania programu, jak i po jego zakończeniu. Informację tę podajemy na naszej stronie WWW.

Jeśli jesteś zarejestrowany i przesłałeś zgłoszenie do programu:

Jak długo potrwa rozpatrywanie mojego zgłoszenia do programu?

Zespół odpowiedzialny za wybór start-upów poinformuje Cię, czy wniosek został zaakceptowany w ciągu 7 dni od daty otrzymaniu wniosku.

Dlaczego moje zgłoszenie do programu zostało odrzucone?

Otrzymujemy wiele wniosków o przyjęcie do OVHcloud Start-up Program. Każdego dnia specjalna komisja podejmuje decyzję, które ze start-upów zostaną przyjęte do programu. Pierwszeństwo przyznajemy projektom, które uważamy za najbardziej innowacyjne i co do których nie mamy wątpliwości, że wymagają wsparcia infrastrukturalnego i finansowego.

Jeśli Twój wniosek został odrzucony, mogło się tak stać z następujących powodów:

 • Twój projekt nie jest związany z profesjonalnym start-upem lub profesjonalną działalnością
 • Twoja firma już wzięła udział w OVHcloud Startup Program (Incubator)
 • Twój wniosek zawierał fałszywe, niekompletne lub niejasne informacje.

Niektóre zgłoszenia mogą zostać również odrzucone, jeśli projekt wpisuje się lepiej w założenia OVHcloud Partner Program. OVHcloud Partner Program lub Marketplace jest bardziej odpowiedni dla:

 • firm, które są zainteresowane sprzedażą produktów OVHcloud (czyli integratorów lub dystrybutorów produktów white-label)
 • firm oferujących usługi cyfrowe, firm doradczych lub świadczących usługi konkurencyjne.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących zgłoszenia do programu prosimy o wysłanie wiadomości na adres startup@ovh.com.

Jeśli jesteś zarejestrowany i Twoje zgłoszenie zostało zaakceptowane:

Moja zgłoszenie zostało zaakceptowane. Jakie są kolejne kroki?

Gratulacje! W najbliższym czasie jeden z naszych pracowników skontaktuje się z Tobą w celu omówienia dalszych kroków. W oczekiwaniu na kontakt:

 • Przeczytaj i zaakceptuj regulaminy dotyczące usługi. Środki na infrastrukturę (do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy) zostaną przekazane bezpośrednio na konto OVHcloud, którego użyłeś na etapie rejestracji.
 • Zaplanuj pierwsze spotkanie telefoniczne z jednym z naszych architektów rozwiązań, wysyłając wiadomość na adres startup@ovh.com.

Gdzie mogę znaleźć powitalną wiadomość e-mail dotyczącą OVHcloud Startup Program?

Wiadomość powitalna wysyłana jest na adres e-mail podany podczas rejestracji do programu. Jest on również dostępny w Panelu klienta OVHcloud, w sekcji „Moje konto” => „Otrzymane e-maile”. Jeśli masz problemy z podpisaniem umów, wyślij wiadomość na adres e-mail startup@ovh.com i wprowadź identyfikator klienta OVHcloud użyty podczas rejestracji.

Jak długo mogę korzystać z OVHcloud Startup Program? W którym momencie program oficjalnie się zaczyna?

Program trwa maksymalnie 12 miesięcy. Rozpoczyna się w chwili podpisania przez Ciebie umów zatwierdzających przyjęcie Twojego projektu. Od tego momentu możesz korzystać ze wszystkich przywilejów wynikających z programu. 

Czy środki przyznane na infrastrukturę mogą zostać wykorzystane na opłacenie usług, z których już korzystam?

Tak. Po zatwierdzeniu wysokości funduszy przeznaczonych na infrastrukturę, określone rozwiązania OVHcloud, których już używasz (oraz rozwiązania, które aktualnie zamawiasz) zostaną automatycznie opłacone przy użyciu tych środków (pod warunkiem, że dostępna kwota jest wystarczająca).

Jakie ceny obowiązują w przypadku usług, z których korzystam podczas programu, a jakie po jego zakończeniu?

Ceny rozwiązań OVHcloud są takie same zarówno w trakcie trwania programu, jak i po jego zakończeniu. Informację tę podajemy na naszej stronie WWW.

Gdzie mogę sprawdzić dostępne środki przyznane na budowę infrastruktury?

W tym celu przejdź do Panelu klienta. Kliknij „Moje konto”, a następnie „Moje sposoby płatności” i „Moje vouchery”. Jeśli nic się nie wyświetla, możliwe, że umowy OVHcloud Startup Program wysłane pocztą elektroniczną nie zostały podpisane lub że wprowadzony identyfikator klienta nie jest identyfikatorem podanym podczas rejestracji. W takim przypadku sprawdź odpowiedź na pytanie: Gdzie mogę znaleźć powitalną wiadomość e-mail dotyczącą OVHcloud Startup Program lub zalogować się przy użyciu odpowiedniego konta klienta.

Na co konkretnie mogę wykorzystać przyznane mi w ramach programu środki?

Po zaakceptowaniu Twojego wniosku i podpisaniu umów o korzystanie z infrastruktury, przekażemy środki na konto OVHcloud użyte przez Ciebie podczas rejestracji. Kwota ta może być wykorzystana na usługi wymienione w poniższej tabeli.
 

Rozwiązanie
Opis
Cloud Databases
Prywatne bazy danych podłączone do sieci publicznej Cloud Database są kompatybilne ze wszystkimi usługami OVHcloud oraz z usługami zewnętrznymi.
Load Balancer
Load Balancer równoważy obciążenie pomiędzy różnymi zasobami hostowanymi w naszych centrach danych. Rozwiązanie to pozwala skalować infrastrukturę w przypadku dużego ruchu, gwarantuje odporność na awarie i umożliwia optymalny czas odpowiedzi. Wszystko to dzięki usłudze, której celem jest Zero Downtime.
Dowiedz się więcej
Private Cloud
Hosted Private Cloud to unikalne na rynku rozwiązanie oferujące skalowalność rozwiązań chmurowych na dedykowanej infrastrukturze sprzętowej. Wirtualizacja infrastruktury jest realizowana za pomocą technologii VMware i w pełni zarządzana przez OVHcloud za pośrednictwem rozwiązań Dedicated Cloud, Software-Defined Datacentre, Healthcare i Payment Infrastructure. Możesz bez żadnych ograniczeń tworzyć wirtualne maszyny z poziomu interfejsu vSphere.
Dowiedz się więcej
 
Dane medyczne są szczególnie wrażliwe. Są one ważnym elementem życia prywatnego pacjentów oraz narzędziem dla jednostek służby zdrowia. OVHcloud traktuje te wyzwania bardzo poważnie i wykorzystuje całą swoją wiedzę i doświadczenie, aby zaoferować rozwiązanie do hostingu danych medycznych zgodne z najwyższymi standardami bezpieczeństwa w branży. Dowiedz się więcej
 
Dane dotyczące kart płatniczych podlegają szczególnej ochronie z uwagi na ich poufny charakter i liczne oszustwa. Payment Infrastructure od OVHcloud zapewnia najbardziej rygorystyczne środki bezpieczeństwa, dzięki którym możemy zaoferować najwyższy poziom ochrony Twojej infrastruktury płatniczej. Dowiedz się więcej
Public Cloud
Instancje (wirtualne serwery) Public Cloud łączą w sobie elastyczność chmury i gwarantowane zasoby. W czasie krótszym niż minuta zyskujesz dostęp do zasobów CPU, RAM i przestrzeni dyskowej bez nadmiernej alokacji zasobów, a także dostęp administratora (root). Nasze instancje Public Cloud mogą być płatne w trybie godzinowym i oferują szereg funkcji, takich jak możliwość dodawania zasobów bez konieczności ich reinstalacji. API OpenStack umożliwia automatyzację infrastruktury.
Dowiedz się więcej
 
Wraz z naszymi rozwiązaniami przestrzeni dyskowej zyskujesz pełną gamę usług do hostowania danych.
Dowiedz się więcej
 
Zamów zarządzaną usługę Kubernetes i ciesz się wydajnym narzędziem do orkiestracji kontenerów. Twoje aplikacje staną się dzięki temu bardziej skalowalne, odporne i łatwiejsze do wdrożenia. Kubernetes może być również stosowany w strategii hybrydowej lub multicloud.
Dowiedz się więcej
 
Data Analytics to pełna gama usług, dzięki której wydobędziesz pełen potencjał z Twoich danych.
Dowiedz się więcej

 

Pomoc i porady:

Uwaga: w zgłoszeniu prosimy zawrzeć jak najwięcej informacji (identyfikator klienta, numer faktury, rodzaj problemu), abyśmy mogli jak najszybciej je przetworzyć.

Mam pytanie dotyczące rozwiązań OVHcloud, zamówienia lub incydentu dotyczącego jednej z moich usług. Z kim powienienem się skontaktować?

Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży i wsparcia technicznego, korzystając z linku https://help.ovhcloud.com/

W jaki sposób mogę umówić się na spotkanie, aby przedyskutować wyzwania związane z infrastrukturą lub skontaktować się z członkiem zespołu OVHcloud Startup Program?

Aby skontaktować się z członkami naszego zespołu, wyślij wiadomość na adres startup@ovh.com. Jeden z naszych konsultantów skontaktuje Cię z odpowiednim przedstawicielem.

Czy OVHcloud Startup Program oferuje wyłącznie usługi w chmurze?

Tak, skoncentrowaliśmy się na chmurze, ponieważ zapewnia najbardziej innowacyjne rozwiązania do budowy skalowalnej infrastruktury o wysokiej dostępności, z opcjami kopii zapasowych i bezpieczeństwa (takimi jak vRack). Dzięki temu dostarczysz Twoim użytkownikom usługę, która umożliwi zarządzanie wzrostami ruchu i nie narazi ich na usterki sprzętowe.

Poziom przyznanego mi wsparcia nie odzwierciedla dojrzałości mojej firmy lub projektu. Czy jest to ostateczna decyzja?

Poziomy wsparcia nie są przyznawane w zależności od dojrzałości firmy lub projektu. Wsparcie udzielane jest na podstawie przewidywanych potrzeb w zakresie infrastruktury (przez 12 miesięcy). Podejmując decyzję, uwzględniamy rodzaj Twojej działalności, aktualne rozliczenia z OVHcloud oraz informacje, które dostarczasz podczas rejestracji. Decyzja dotycząca przydzielonego poziomu wsparcia nie jest definitywna i poziom ten może zostać dostosowany do Twoich oczekiwań. Jeśli chcesz, abyśmy zmienili poziom wsparcia, wyślij wniosek na adres: startup@ovh.com

Ile czasu trwa OVHcloud Startup Program? Co dzieje się po zakończeniu programu?

Program trwa 12 miesięcy. Po tym czasie nie będziesz otrzymywał już środków na infrastrukturę ani wsparcia. Jednak jako klient OVHcloud zawsze możesz zwrócić się do naszego zespołu sprzedaży, aby przedyskutować bieżące potrzeby. Możesz również skontaktować się z zespołem pomocy w przypadku jakichkolwiek problemów technicznych. Ponadto pozostaniesz członkiem OVHcloud Startup Program i będziesz miał dostęp do platformy współpracy oraz do wszystkich wydarzeń, które organizujemy dla absolwentów programu.

Czy będę musiał zwrócić niewykorzystane środki przyznane mi na budowę infrastruktury?

Nie, możesz wykorzystać środki według uznania. Firma OVHcloud nie będzie domagała się żadnego zwrotu.

Jakie ceny obowiązują w przypadku usług, z których korzystam podczas programu, a jakie po jego zakończeniu?

Ceny rozwiązań OVHcloud są takie same zarówno w trakcie trwania programu, jak i po jego zakończeniu. Informację tę podajemy na naszej stronie WWW.

Co to jest platforma do pracy zespołowej OVHcloud Startup?

Dzięki platformie:

 • zyskasz dostęp do treści premium (porady, szkolenia techniczne, webinaria, etc.)
 • otrzymasz najnowsze informacje o naszym programie
 • uzyskasz dostęp do przestrzeni networkingowej dla start-upów
 • zarejestrujesz się i będziesz otrzymywał powiadomienia o naszych wydarzeniach (imprezach branżowych, webinarach, etc.)
Chcę otrzymywać aktualne informacje o OVHcloud Startup Program
Obserwuj nasze profile