VatisTech

Vatis Tech

Spraakherkenningsinfrastructuur voor iedereen

Nauwkeurige, betaalbare en voor iedereen toegankelijke spraakherkenningstechnologie.
Spraakherkenning is slecht en kost te veel.
Er zijn twee manieren om het te doen, handmatig of door grote technologiebedrijven te gebruiken.
Voor een normaal persoon duurt het ongeveer 5 uur, of voor een expert 3 uur, om handmatig audio- of video-inhoud te transcriberen en 95% nauwkeurigheid te verkrijgen tegen een hoge prijs.
Als u een spraak-naar-tekstoplossing van grote technologiebedrijven gebruikt, krijgt u het transcript in de helft van de tijd van de lengte van de video- of audio-inhoud, dus voor een inhoud van 1 uur krijgt u het transcript in 30 minuten. Dit is snel, maar u verliest aan nauwkeurigheid. Deze bedraagt ongeveer 80%. Updates door de grote technologiebedrijven zijn er maar weinig.