Miratlas

Miratlas

Miratlas maakt deel uit van de groeiende groep disruptieve NewSpace-bedrijven in Frankrijk. Door voor het eerst 's nachts en overdag turbulentie te karakteriseren, werkt Miratlas aan de kwestie van lichtverspreiding door de atmosfeer.

Deze atmosferische metingen zijn van cruciaal belang om voor continue lasertelecommunicatie tussen de aarde en de ruimte te zorgen. Ze helpen ook nieuwe uitdagingen aan te pakken, zoals luchtvervuiling en klimaatverandering.

In het licht van de snelle klimaatverandering en technologische uitdagingen zijn we ervan overtuigd dat een beter inzicht in de atmosfeer een essentiële voorwaarde is voor het creëren van directe optische telecommunicatie tussen de aarde en de ruimte. Miratlas onthult de effecten van atmosferische turbulentie om voor continue optische communicatie tussen de aarde en de ruimte te zorgen. Het verbetert ook de voorspelling van luchtkwaliteit in stedelijke gebieden.

Jean-Edouard Communal - CEO