Logpass

Logpass

Met Logpass kunt u online services gebruiken zonder u te hoeven registreren bij de service, een account aan te maken of uw wachtwoord te onthouden. Omdat er geen wachtwoorden zijn, hoeft u deze bovendien niet af en toe te wijzigen. Zo kunt u online diensten gebruiken zonder het gedoe van wachtwoord registreren of onthouden. Alles wat u nodig heeft, is een code en u kunt deze gebruiken met behoud van de volledige controle over uw gegevens.