Citibeats

Citibeats

Citibeats is een SaaS-bedrijf met een ethische en sociale focus. Het ontwikkelt AI-oplossingen om veranderingen in de maatschappij eerder te detecteren dan traditionele enquêtemethoden of de media.

We leven in een infodemische context, blootgesteld aan veel informatie die we niet kunnen verwerken. Deze overvloed aan informatie kan tot desinformatie leiden, waarbij er vraagtekens geplaatst worden bij informatiebronnen en de gegevens zelf. Besluitvormers begrijpen de behoeften van burgers niet en handelen op basis van ongefundeerde beslissingen, terwijl burgers zich ongehoord en verwaarloosd voelen, wat tot een systemisch gebrek aan vertrouwen leidt. De ethische AI van Citibeats, die NLP en ML combineert, is cultureel gericht, taalagnostisch en gemakkelijk aanpasbaar. Onze technologie is ontworpen om regeringen te helpen de enorme hoeveelheid data die elke dag door burgers wordt uitgewisseld in realtime te interpreteren, hun behoeften te begrijpen en snellere en beter geïnformeerde beslissingen te nemen.