AdHash

AdHash

AdHash is een zelfgehost advertentieplatform waarmee uitgevers en adverteerders op hun eigen locatie voor het eerst advertenties kunnen weergeven, campagnes kunnen beheren en prestatiegegevens kunnen verzamelen.
De gegevens stromen rechtstreeks tussen uitgevers en adverteerders, dus wij zijn als bedrijf geen tussenpersoon in het proces. Hierdoor is er geen vertrouwensprobleem meer en zijn er geen verificatieplatforms van derden nodig. Het maakt dagelijkse betalingen mogelijk, samen met nauwkeurige realtime gegevens, directe controle en volledig eigendom van de gegevens.