Inria

Inria

Inria Startup Studio geeft toekomstige ondernemers alles wat ze nodig hebben om direct te beginnen met hun eigen digitale “deep tech” start-up. Het doel van Inria is om vanaf 2023 elk jaar 100 start-upprojecten te ondersteunen!

Deze opzet biedt zowel financiering als support. De ondernemers zijn eigenaren van hun project, dat ze naar eigen goeddunken kunnen uitvoeren.

Het werk van de Inria Startup Studio en de innovatieteams van het centrum wordt steeds intensiever in de loop van het hele opschalingsproces, totdat de start-up geleidelijk op eigen benen kan staan.