ESA InCubed

ESA InCubed

InCubed is een programma van de ESA (European Space Agency) dat beheerd wordt door ɸ-lab. InCubed staat voor "Investing in Industrial Innovation" en is een cofinancieringsprogramma dat wordt uitgevoerd door het ESA Φ-lab. InCubed richt zich op het ontwikkelen van innovatieve en commercieel levensvatbare producten en diensten die de waarde van beelden en datasets voortkomend uit aardobservatie benutten. Het programma heeft een zeer brede reikwijdte en kan worden gebruikt voor de cofinanciering van allerlei zaken, van de bouw van satellieten tot toepassingen op de grond en alles ertussen of om nieuwe bedrijfsmodellen voor aardobservatie te ontwikkelen.