French-Tech-Lisbon

French Tech Lisbon

French Tech Lisbon streeft ernaar connecties te leggen en de diverse, in Portugal aanwezige technologiespelers bijeen te brengen.

Met het oog op de komst van vele technologiebedrijven naar Portugal helpt FrenchTech Lisbon, met zijn kennis en lokale ervaring, hen tijdens hun opstartfase.

Het hele jaar worden verschillende evenementen georganiseerd, waaronder "Tech for Good", om verslag uit te brengen over diverse initiatieven op nationaal en internationaal niveau.

Naast de bestaande initiatieven komen er nog veel nieuwe, zoals:

– de oprichting van een investeringsfonds

– de invoering van een lidmaatschapsbijdrage om lid te worden van de vereniging en haar steun te verlenen, plus vele andere verrassingen…